فرصت های شغلی در گروه تولیدی پلیژن

به پلیژن بپیوندید

 1. سوابق تحصیلی
 2. نام(*)
  وروردی نامعتبر
 3. نام خانوادگی(*)
  وروردی نامعتبر
 4. نام پدر:(*)
  ورودی نامعتبر
 5. شماره شناسنامه:(*)
  ورودی نامعتبر
 6. محل تولد:(*)
  ورودی نامعتبر
 7. جنسیت(*)
  وروردی نامعتبر
 8. تاریخ تولد(*)
  وروردی نامعتبر
 9. دین(*)
  وروردی نامعتبر
 10. تابعیت
  وروردی نا معتبر
 11. تلفن ثابت:(*)
  ورودی نامعتبر
  کد شهر / شهرستان را وارد نمایید.
 12. تلفن همراه:(*)
  ورودی نامعتبر
 13. پست الکترونیک
  Invalid Input
 14. آدرس محل سکونت
  وروردی نامعتبر
 15. وضعیت نظام وظیفه(*)
  وروردی نامعتبر
 16. وضعیت تاهل(*)
  وروردی نامعتبر
 17. تعداد فرزند(*)
  وروردی نامعتبر
 18. وضعیت مسکن(*)
  وروردی نامعتبر
 19. مشخصات تحصیلی
 20. مدرک تحصیلی
  Invalid Input
 21. تاریخ شروع
  Invalid Input
 22. تاریخ پایان
  Invalid Input
 23. رشته تحصیلی
  Invalid Input
 24. محل تحصیل
  Invalid Input
 25. نوع دانشگاه
  Invalid Input
 26. معدل
  Invalid Input
 27. دوره های آموزشی
 28. نام آموزشگاه
  Invalid Input
 29. تاریخ شروع
  Invalid Input
 30. تاریخ پایان
  Invalid Input
 31. نام رشته آموزشی / دوره
  Invalid Input
 32. تعداد ساعات دوره
  Invalid Input
 33. زبان خارجی
 34. زبان خارجی
  Invalid Input
 35. مکالمه
  Invalid Input
 36. ترجمه و درک مطلب
  Invalid Input
 37. خواندن و نوشتن
  Invalid Input
 38. سوابق شغلی
 39. شرکت/سازمان
  Invalid Input
 40. شروع
  Invalid Input
 41. پایان
  Invalid Input
 42. سمت
  Invalid Input
 43. تلفن
  Invalid Input
 44. آخرین حقوق دریافتی(ریال)
  Invalid Input
 45. علت قطع همکاری
  Invalid Input
 46. نحوه آگاهی یا اطلاع رسانی از فرصت شغلی
  Invalid Input
 47. در صورت استخدام شما در شرکت، آیا امکان رفتن به مامویت به خارج از محل سکونت ، برای شما وجود دارد؟
  Invalid Input
 48. حداقل حقوق و مزایای مورد درخواست را ذکر نمایید
  Invalid Input
 49. نوع همکاری خود را مشخص کنید
  Invalid Input
 50. کد امنیتی(*)
  کد امنیتی
  Invalid Input